Thumb
Thumb

ELDE TİTREME (TREMOR) VE PARKİNSON HASTALIĞI NASIL AYIRT EDİLİR?

Tremor (titreme) hastalığı en sık ellerde görülür. Bunun dışında bacakta, seste, başta, dudakta, çenede veya vücudun başka bir bölgesinde de görülebilir. Peki, hangi durumlarda elde olan titreme Parkinson hastalığı veya Tremor (Esansiyel, Familyal) lehine yorumlanabilir?

Farklı toplumlarda yapılan çalışmalarda Tremor (titreme) hastalığının tik bozukluğundan sonra en sık görülen hareket bozukluğu hastalığı olduğu gösterilmiştir. Tremor, Parkinson hastalığından çok daha sık olarak görülmektedir. Tremor, 60 yaş üzerinde toplumda % 10-20 arasında görülebilmektedir. Üstelik yaş arttıkça görülme sıklığı da artış göstermektedir.

Parkinson hastalığı ise 60 yaş civarında yaklaşık % 1 görülmektedir.

Tremor lehine olan elde titremenin özellikleri:

1) Uzun yıllardır olmasına rağmen hareketlerde yavaşlamaya neden olmayabilir.
2) Genellikle her iki elde olabilir.
3) Genellikle aksiyon (çay-kahve içerken, çorba içerken, elini kullanırken, ince motor beceride) tremoru olur.
4) Aile öyküsü daha fazladır, anne-baba-kardeşler de tremor olabilir (yaklaşık % 20-40).
5) Başta titreme varsa Tremor lehine yorumlanır.

Parkinson hastalığı lehine olan elde titremenin özellikleri:

1) Tremor ile birlikte hareketlerde yavaşlama da eşlik eder. Hastalık yıllar içinde ilerler.
2) Genellikle tek taraflı başlangıç olabilir.
3) Genellikle istirahat halinde (oturduğu yerde, elini kullanmadığı zaman) veya yürürken, elde tremor olabilir.
4) Aile öyküsü azdır.
5) Çene tremoru varsa Parkinson hastalığı lehine yorumlanabilir.

Tremor için tedavi seçenekleri

1. Oral ilaçlar (Propranolol, primidon, topiramat)
2. Derin beyin stimülasyonu (Beyin pili)
3. Fokus Ultrason ile Talamotomi (MRgFUS)

Parkinson hastalığı için tedavi seçenekleri

1. Oral alınan ilaçlar
2. Apomorfin: intermittan – pompa
3. Levodopa instestinal jel (Duodopa)
4. Derin beyin stimülasyonu (Beyin pili)

HAREKET BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA AYIRICI TANI VE TEDAVİ

• Parkinson hastalığı
• Tremor
• Progresif supranükleer palsi (PSP)
• Multi sistem atrofi (MSA)
• Kortikobazal dejenerasyon (KBD)
• Lewy cisimcikli demans (LCD)
• Huntington hastalığı
• Distoniler
• Myoklonus
• Tikler-Tourette sendromu
• Ataksiler (Friedreich ataksi, Spinoserebellar ataksi-SCA)